Untitled Document

 

 ชื่อเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของหน่วยงานที่รับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 ผู้แต่ง กิ่งเพชร เงินทอง,วราลักษณ์ ทองวินิชศิลป
 ผู้ให้ทุน -
 จำนวนหน้า 7
 ภาษา ไทย
 งบประมาณ 0
 ปี 2559
 วันที่
 ข้อความ
 

เอกสาร(Full Text)

ลำดับ รายการ ขนาดไฟล์
1 บทความ 206.62 KB

 

 


ติดต่อผลงานวิจัย Full Text ได้ที่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเลขที่ 1 หมู่ 7 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์ 0-5565-1090-3 โทรสาร 0-5565-1092